Nabídka kroužků a přihlašování ve šk. roce 2018/2019

Publikováno: 5.9.2018 Autor(ka): Miroslav Bělka

Přihlašování do kroužků bude možné prostřednictvím formulářů na nástěnkách v prostoru za vrátnicí školy v termínu 10. (od 8:00) – 14. září 2018 (do 14:00). Mladším žákům pomohou třídní vyučující. Za účelem registrace žáka do kroužku je po nahlášení se na vrátnici umožněn vstup do těchto prostor také rodičům a prarodičům žáků.  Žáci šestého ročníku se zapisují před odjezdem do Věšína. Kroužky budou otevřeny při minimálním počtu 8 žáků.

Kroužky budou zahájeny v pondělí 24. září.

Informace o platbách a zahájení najde ve zpravodaji školy bude zveřejněn a zaslán rodičům v pátek 7. září).

Některé aktivity nebudou otevřeny pod zájmovými kroužky, ale lektoři je otevřou jako vlastní aktivity (v těchto případech se ceny a pravidla řídí podmínkami dané složky/lektora).

Název kroužku

 jméno vedoucího

věk. skupina

počet žáků

předpokládaný čas (doba) konání

Gymnastika I

Kotrbatá

1. – 3. r.

12

úterý 12:45 – 13:30

 

Gymnastika II

Ceradská

4. – 5. r.

12

úterý 12:45 – 13:30

 

Sportovní kroužek

Zárybnický

6. – 9. r.

20

pondělí 14:00 – 15:30

 

Aj pro prvňáčky

Klímová

1. r.

12

pátek 11:50 – 12:35

 

Sportovní hry

Burianová

1. r.

20

středa 11:50 – 12:35

 

Sportovní hry

Duspivová

2. – 3. r.

20

středa 12:45 – 13:30

 

Sportovní hry

Ševrová

4. r.

20

pondělí 12:45 – 13:30

 

Dramatický kroužek

Burianová

1. – 4. r.

15

čtvrtek 12:45 – 13:30

 

Výtvarný kroužek

Blahnová

1. – 3. r.

15

čtvrtek 13:00 – 14:00

 

Keramika I

Pobříslová

2. – 5. r.

10

středa 12:45 – 13:45

 

Keramika II

Pobříslová

6. – 9. r.

10

středa 14:00 – 16:00

 

Pěvecký sbor

Ottová

1. – 9. r.

bez omezení

pondělí 14:00 – 15:30

 

Výjezd do UK

Doulová

7. – 9. r.

12

květen – červen 2019

 

Kinderkunstsommer - SRN

Břendová

5. – 7. r.

15

květen – červen 2019

 

Turistické soustředění

Ševrová, Duková

1. – 9. r.

20

srpen 2019