Nový školní řád ZŠ Březnice

Publikováno: 5.9.2019 Autor(ka): Miroslav Bělka

Vážení rodiče,

     přílohou zveřejňujeme návrh nového školního řádu pro školní rok 2019/2020. Školní řád byl prozatím projednán pedagogickou radou v srpnu 2019. 11. září 2019 byl projednán a schválen školskou radou. V platnost vstupuje 12. 09. 2019.

    Tento dokument  představuje povinnou dokumentaci a je současně jistou formou dohody mezi Vámi rodiči a Základní školou Březnice. Školní řád je také první právní normou, s níž se žáci setkávají, a pro chod i činnost školy, výchovu, vzdělávání a bezpečnost žáků má zásadní význam.

     Nemáte-li zásadní výhrady, které by bránily vzájemné spolupráci, žádáme Vás pak, abyste svému dítěti zapsali do žákovské knížky: Četl(a) jsem Školní řád ZŠ Březnice (vnitřní řád ŠD) a s jeho obsahem souhlasím (podpis). 

 

Přiložené soubory ke stažení