Poděkování SRPŠ pri ZŠ Březnice

Publikováno: 10.4.2019 Autor(ka): Miroslav Bělka

Děkujeme Spolku rodičů a přátek ZŠ Březnice za uskutečnění dobrovolného bazárku v prostorách školy v sobotu 30. března 2019.

Výtěžek dobrovolné akce činil 10 890 korun. Finanční prostředky budou použity na nákup vybavení tzv. klidových zón. Jde o vybavování koutků a chodeb školy na dobu před výukou a dobu přestávek tak, aby tento čas děti trávily smysluplně a formou aktivního odpočinku.

ředitel školy

Poděkování přidává také AD Mokrovraty - znění viz níže:

Vážený pane řediteli,

touto cestou bychom chtěly vyjádřit velké poděkování  SRPŠ při ZŠ Březnice , která náš azylový dům v Mokrovratech obdarovala velkou řadou oblečení pro naše klienty. Využity byly věci  dobročinného bazárku. Velký dík patří hlavně paní Zuzaně Kocíkové Skákalové, která toto předání zorganizovala.                                  

S přáním pěkného dne za AD Mokrovraty Bezděková