Přehled zájmu o docházku žáků 2. stupně

Publikováno: 4.6.2020 Autor(ka): Miroslav Bělka

Milí žáci, vážení rodiče,

    v následujících grafech můžete vidět zájem o docházku na 2. stupni v omezeném režimu. Na základě počtů a opatření nyní připravujeme rozvrh předmětů. Primárně půjde o Čj, Mat a Aj - doplněné o Př, Z, Děj. Kromě výuky dle rozvrhu budou přihlášeným žákům umožněny individuální konzultace, které doplňují prezenční i distanční výuku s ohledem na potřeby žáka. Žákovské skupiny budou ustanoveny v souladu s pokyny MŠMT do 15 účastníků (žáci budou zařazeni podle platného rozdělení v jazykových skupinách).

     Pro žáky, kteří nebudou školu navštěvovat, připravíme informace k odevzdání učebnic a způsobu vyzvednutí vysvědčení. Tito žáci se plně vzdělávájí formou dálkové výuky.