Přehledy úspěchů, pochval a zvláštní poděkování

Publikováno: 26.6.2019 Autor(ka): Miroslav Bělka

Přehled a výsledky sportovních soutěží a úspěchů

P.Č.

SOUTĚŽ

KATEGORIE

DATUM

POŘADATEL

MÍSTO

1.

Atletický čtyřboj

IV – Ch / D

18.9.2018

ZŠ Břez. Hory

Ch 8. místo / D 5. místo

2.

Přespolní běh

I.-IV. - Ch / D

25.9.2018

ZŠ Břez.Hory

 

3.

Minifotbal (okrsky)

III.,IV. - chlapci

10.10.2018

ZŠ Břez.Hory

2. ve skupině a postup

4.

Minifotbal

III., IV. – dívky

11.10.2018

2. Dobříš

6. na okrese

5.

Minifotbal

III., IV - chlapci

11.10.2018

ZŠ Břez. Hory

2. na okrese

6.

Florbal

4.,5. tř

 5.10.2018

ZŠ Školní

2. na okrese

7.

Florbal

III. - dívky

16.11.2018

Gymn. Sedlčany 

4. ve skupině

8.

Florbal

III - chlapci

21.11.2018

Gymn. Sedlčany

4. ve skupině

9.

Florbal

IV - dívky

16.11.2018

 Gymn. Sedlčany

4. ve skupině

10.

Florbal

IV - chlapci

21.11.2018

Gymn. Sedlčany

3. ve skupině

11.

Šupčík Mirovice

I.-IV. Ch / D

24.10.2018

ZŠ Mirovice

9x1.místo

12.

Basketbal

IV. - dívky

6.12.2018

ZŠ Břez.Hory

3. na okrese

13.

Basketbal

IV. - chlapci

12.12.2018

ZŠ Břez.Hory

3. na okrese

14.

Vybíjená

I. - chlapci

     18.12.2018

ZŠ Březnice

3. na okrese

15.

Vybíjená

I. - dívky

     20.12.2018

ZŠ Březnice

4. na okrese

16.

Florbal Blatná

5.-7. třída

27.3.2019

Blatná

1. místo

17.

Přehazovaná

II. - smíšená

     24.1.2019

ZŠ P.Sv.Horou

 

18.

Vybíjená

4.,5. tř.-otevřená

     19.2.2019

ZŠ P.Sv.Horou

1. na okrese, 5. v kraji

19.

Vybíjená

4.,5. tř.-dívky

     21.2.2019

ZŠ P.Sv.Horou

1. na okrese, 3. v kraji

20.

Basketbal

III. - chlapci

     6.3.2019

ZŠ Břez.Hory

3. ve skupině

21.

Basketbal

III. - dívky

27.3.2019

ZŠ Břez.Hory

5. ve skupině

22.

Minibasket

II. - chlapci

28.3.2019

ZŠ Školní

3. ve skupině

23.

Minibasket

II. - dívky

4.4.2019

ZŠ Školní

3. na okrese

24.

Volejbal

IV. - chlapci

10.4.2019

ZŠ P.Sv.Horou

4. na okrese

25.

Volejbal

IV. - dívky

11.4.2019

ZŠ P.Sv.Horou

4. na okrese

26.

Mc Donald´s Cup

1.-3. třídy

16.4./24.4.2019

 2.ZŠ Dobříš

5. ve skupině

27.

Mc Donald´s Cup

4.-5. třídy

17.4./25.4.2019

 ZŠ Břez.Hory

2. ve skupině a postup 5. na okrese

28.

Atletický trojboj

II. - smíšená

23.4.2019

ZŠ Jiráskovy sady

7. na okrese

29.

 

 

 

 

 

30.

Pohár rozhlasu

mladší žáci

14.5.2019

ZŠ P.Sv.Horou

2. ZŠ Dobříš

9. na okrese

31.

Pohár rozhlasu

mladší žákyně

14.5.2019

ZŠ P.Sv.Horou

2. ZŠ Dobříš

5. na okrese

32.

Pohár rozhlasu

starší žáci

15.5.2019

ZŠ P.Sv.Horou

2. ZŠ Dobříš

8. na okrese

33.

Pohár rozhlasu

starší žákyně

15.5.2019

ZŠ P.Sv.Horou

2. ZŠ Dobříš

7. na okrese

34.

Atl. všestrannost

1. - 3. třídy

5.6.2019

ZŠ Jir.sady

2. ZŠ Dobříš

1. ZŠ Sedlčany

 

 

Pochvaly ředitele školy

Anežka Hejduková (IV.A) – za vzornou a úspěšnou reprezentaci a třetí pozici v kraji ve vybíjené.

Julie Kocíková (IV.A) - za vzornou a úspěšnou reprezentaci a třetí pozici v kraji ve vybíjené.

Karolína Zobalová (IV.A) - za vzornou a úspěšnou reprezentaci a třetí pozici v kraji ve vybíjené.

Nela Petráňová (IV.B) - za vzornou a úspěšnou reprezentaci a třetí pozici v kraji ve vybíjené.

Helene Spendra (IV.B) - za vzornou a úspěšnou reprezentaci a třetí pozici v kraji ve vybíjené.

Nela Petráňová (IV.B) - za vzornou a úspěšnou reprezentaci a třetí pozici v kraji ve vybíjené.

Kateřina Bělková (V.A) - za vzornou a úspěšnou reprezentaci a třetí pozici v kraji ve vybíjené.

Kateřina Brotánková (V.A) - za vzornou a úspěšnou reprezentaci a třetí pozici v kraji ve vybíjené.

Natálie Foltýnová (V.A) - za vzornou a úspěšnou reprezentaci a třetí pozici v kraji ve vybíjené.

Gagriela Štěrbová (V.A) - za vzornou a úspěšnou reprezentaci a třetí pozici v kraji ve vybíjené.

Diana Kotrbatá (V.A) - za vzornou a úspěšnou reprezentaci a třetí pozici v kraji ve vybíjené.

Linda Lakomá (V.B) - za vzornou a úspěšnou reprezentaci a třetí pozici v kraji ve vybíjené.

Simona Šoffrová (V.B) - za vzornou a úspěšnou reprezentaci a třetí pozici v kraji ve vybíjené.

Kristýna Nešverová (VI.A) - za společensky významný čin.

Kamila Koksteinová (VII.A) – za společensky významný čin.

Lukáš Hartl (IX.A) – za dlouhodobě úspěšnou a vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích.

Jan Kasík (IX.A) – za dlouhodobě úspěšnou a vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích.

Laura Spendra (IX.A) – za dlouhodobě úspěšnou a vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích.

Kristýna Rychterová (IX.A) – za dlouhodobě úspěšnou a vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích.

Jindřiška Zíková (IX.A) – za dlouhodobou a úspěšnou reprezentaci školy a úspěchy v okresních a krajských kolech zeměpisné olympiády.

Sofie Lakomá (IX.B) - za dlouhodobě úspěšnou a vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, za práci v žákovském parlamentu a pomoc třídnímu učiteli.

Dominika Kadlecová (IX.B) - za dlouhodobě úspěšnou a vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a celoroční pomoc při třídění druhotných surovin.

Barbora Štěrbová (IX.B) - za dlouhodobě úspěšnou a vzronou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a celoroční pomoc při třídění druhotných surovin.

 

Zvláštní poděkování patří členům žákovského parlamentu, který se podílí na rozvoji školy. Žákovská samospráva iniciuje a realizuje řadu aktivit zaměřených nejen na podporu spolužáků a činnosti školy, ale také ve prospěch mimoškolního prostředí.

Mezi členy patří:

4.A Julie Kocíková, Karolína Zobalová

4.B  Helena Spendra, Daniel Košta

5.A  Petr Svoboda, Radek Vácha

5.B Natálie Lišková, Štěpánka Šťastná

6.A  František Kostínek

6.B  Adina Kazdová, Magdalena Hrubá

7.A  Tereza Bělková, Vojtěch Košta

7.B  Tomáš Flíček, Matyáš Havelka

8.A  Veronika Brotánková, Jindřich Sikora

8.B  Aneta Kuntošová, Anežka Neklová

9.A  Kateřina Češková, Andrea Tuháčková

9.B  Sofie Lakomá, Johana Vilikovská

Z akcí parlamentu za školní rok 2018/2019 jmenujeme především:

Exkurze v České televizi – odměna za účast v akci 72 hodin (9. 10. 2018).

Dopoledne plné pohybu a soutěží v Domově Březnice – akce 72 hodin (18. 10.2018).

Krabice od bot – sbírka dárků pro Diakonii – prosinec 2018.

Získání Velkého grantu od Albatrosu – 50 nových knížek pro knihobudky – leden 2019.

Konference žákovských parlamentů v Blatné (1. 3. 2019).

Předškoláci ve škole (2. 4. 2019).

Den Naruby (5. 4. 2019).

Prožitkový kurz pro parlamenťáky (15. 5. 2019).