Přihlášky a přehled turnusů k příměstskému táboru ZDRAVOHRANÍ

Publikováno: 11.1.2019 Autor(ka): Miroslav Bělka

V roce 2019 otevírá ZŠ Březnice letní turnusy příměstského tábora ZDRAVOHRANÍ, a to v následujících termínech.

             V době letních prázdnin 15. – 19. července a 5. – 9. srpna pro předškolní děti a žáky školou povinné (do patnácti let věku).

         Přihlášky nje možné podávat v tištěné formě na vrátnici školy  v čase od 7:00 do 16:00. Potvrzení od zaměstnavatele, potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění u OSVČ, potvrzení úřadu práce o evidenci uchazeče o zaměstnání nebo studiu (rekvalifikaci) je nutné podávat u obou rodičů, a to vždy před zahájením turnusu.

            Pro děti je opět připraven bohatý program zaměřený především na sportovní a pohybové činnosti, na hudební, společenské a zážitkové hry - např.: motivační jógové hry, míčové hry a školka s míčem, TRX a posilovací aktivity pro děti, teen jógu, taneční jógu, jógu v síti, pohyb v přírodě (s ohledem na počasí), případně základy akrobacie a gymnastika, dechová a kompenzační cvičení, kreslení a výtvarné činnosti, mandaly, společná čtení.

            Lektory budou Zbyněk Ceradský, Mgr. Iva Ceradská, Martina Šafránková a Tereza Kotrlová.

            Bližší informace o podmínkách a náležitostech přihlášek, organizaci, stravování aj.  lze získat u Mgr. Ivy Ceradské (iva.ceradská@zsbreznice.cz).

            Z důvodu omezené kapacity jednotlivých turnusů (15 dětí na jeden turnus) může být evidováno pořadí podaných přihlášek. V případě vyššího množství zájemců bude v letošním roce dána přednost podpoře rodičů dětí, které dosud příměstského tábora nevyužily.

            PŘEDPOKLÁDÁNÁ CENA TÁBORA JE PRO ÚČASTNÍKY DO DESETI LET 450 KORUN, NAD DESET LET 600 KORUN. (Cena zahrnuje stravování, vstupy aj.)

            Těšíme se na Vás

 

                                                                          Základní škola Březnice a Muscle factory Březnice