Přihlašování do školní družiny na školní rok 2024/2025

Publikováno: 5.6.2024 Autor(ka): Miroslav Bělka

Vážení rodiče, od 12. června 2024 budou na vrátnici základní školy k dispozici přihlášky do školní družiny pro nadcházející školní rok 2024/2025, a to pro žáky (účastníky ŠD) budoucího 1., 2. a 3. ročníku.

Žákům budoucího 4. ročníku budou přihlášky poskytnuty pouze, zůstane-li kapacita družiny nenaplněna. Škola má povolen maximální počet 5 oddělení (maximální počet účastníků v jednom oddělení je 30).

V případě vyššího počtu zájemců bude v ředitelem stanoveném termínu o přijetí rozhodnuto losem.

Přihláška účastníka školní družiny SE KAŽDÝ ROK PODÁVÁ NOVÁ.

Přihlášky se v zájmu rovného přístupu budou odevzdávat v pondělí 2. září 2024 v kanceláři školy v době od 7:00 do 16:00. Na přihlášky podané v jiném termínu či jiným způsobem nemusí brát škola zřetel.

Další pravidla, práva a povinnosti účastníků stanovuje Vnitřní řád ŠD Základní školy Březnice.

Pro školní rok 2024/2025 stanoví nová pravidla pro stanovení úplaty za školní rok (podle Metodického materiálu ke stanovení úplaty za vzdělávání v mateřských školách, školních družinách a školních klubech veřejných zřizovatelů od 1. 1. 2024). Pro tento rok je její výše stanovena v červnu 2024 a o její výši vás budeme informovat.

S případnými dotazy se lze obracen na vedoucí školní družiny – paní Olgu Kotrbatou.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies