Závěrečné slovo

Publikováno: 29.6.2021 Autor(ka): Miroslav Bělka

Milí žáci, vážení rodiče, drazí čtenáři,

     školní rok se nachýlil ke svému konci. Povinná docházka a školní výuka již zcela vzaly za své a o slovo se hlásí doba prázdnin. Čas měřený ve školních lavicích byl vždy zvláštní úkaz a jev odporující zákonům fyziky i všem známým kalendářům. Rok zde má v zásadě pouze deset měsíců, hodina pouhých 45 minut. Zatímco o přestávkách a prázdninách čas utíká nekontrolovaně a překotně, v mnohých hodinách se nečekaně vleče. Ba jsou chvíle, kdy zde čas dokonce stojí – zejména při zkoušení a prověrkách. Letošní školní rok byl navíc zcela netypický, neboť výuka probíhala prezenčně, distančně i rotačně, povětšinou však mimo školu. Dříve žák docházel z domova za vyučujícími do školy, v tomto roce však skrze kamery přicházeli vyučující za žáky do jejich domovů. Třídy a odborné učebny vystřídaly dětské pokoje, ale také kuchyně či dokonce koupelny a další místnosti skýtající alespoň částečně prostor a soukromí. Aby bylo principům paradoxu a relativity učiněno zadost, změnila se i většina zažitých rituálů a zvyklostí. Dříve jsme mládež od obrazovek vyháněli, abychom je letos k displejům neustále posílali zpět. Jinak tomu nebylo ani v případě výtek určených dětem i partnerům za neustálé poletování venku či mimo domov, které se nyní často měnily v prosebná přání o chvíli samoty a ticha a vymýšlení záminek pro to, aby se těsnému teritoriu domácností alespoň na čas ulevilo. Rodiče se občas měnili v učitele či dokonce žáky, žáci v učitele a učitelé v rodiče či přítele na telefonu. O co méně se psalo na školní tabule a do školních sešitů, o to více se zkušenosti a události zapisovaly do našich životů… Letošní školní rok představoval ve světě školy dobu nestálých změn, nepřehledných kroků a nepředvídatelných informací, mimořádně náročný čas, ale také čas příležitostí.

     Tento příspěvek naštěstí nemá za úkol hodnotit dopady krize či výsledky ve vzdělávání, není zde prostor pro skepsi či pesimismus. Naopak, má být vyslovením uznání všem zúčastněným, oceněním úspěchů a poděkováním za pomoc a spolupráci. Dovolte mi proto alespoň tímto způsobem poděkovat učitelům a dalším pracovníkům školy za práci, vytrvalost a osobní nasazení. Více než kdy dříve je třeba poděkovat rodičům za trvalý ochotu reagovat na podněty a požadavky ze strany školy, za snahu komunikovat a spolupracovat.

     Děkujeme také zřizovateli školy, místním spolkům a sdružením, všem partnerům a přátelům školy.

     Všem žákům přeji prázdniny nabité sluncem, radostí z volného času a vysněných zážitků. Dospělým pak upřímně přeji, aby jim letní měsíce přinesly nefalšované příležitosti si odpočinout, užít si dosud odpíraných radostí všedního dne i jedinečnosti doby dovolených.  

 

Miroslav Bělka (ředitel školy)