Změny ve výuce od středy 14. 10.

Publikováno: 13.10.2020 Autor(ka): Miroslav Bělka

Vážení rodiče, 

    na základě rozhodnutí vlády a opatření MŠMT ze dne 12 10. 2020 se od středy 14. 10. 2020 zakazuje přítomnost žáků 1. i 2. stupně základní školy. Žáci se od středy budou účastnit distanční (dálkové) výuky. 

     Veškerý obsah distanční výuky bude vždy k dispozici na webových stránkách školy v sekcích: Škola - E-výuka 2020-2021 - ročník - předmět (https://www.zsbreznice.cz/skola/e-vyuka-2020-2021). Výuka bude kombinovat on-line formu i práci off-line. Informace a zadání budou vyučující zveřejňovat také prostřednictvím systémů Bakaláři, žákům přímo v Office 365.

     Žákům, kteří nemají potřebné vybavení, zařízení na dobu distanční výuky zapůjčíme. Zařízení je možné si vyzvednou po domluvě s třídním vyučujícím, a to na základě smlouvy podepsané zákonným zástupcem. Vzhledem situaci však nemusí být všechna zařízení k dispozici dnes, ale lze si je vyzvednout také ve zbylé části týdne. Zapůjčit lze na žádost také sluchátka (aby se děti doma nerušily ve výuce). Přednostně budou zařízena nabídnuta do rodin, která nemají žádné vybavení. Následně je možné, podle kapacity, zapůjčit i žákům, kteří se dělí v rodině o ICT se sourozencem. 

     Žákům, kteří nemají možnost připojení na internet a odpovídající vybavení, budou vzdělávací materiály poskytovány v tištěné formě (na vrátnici školy). Termíny a čas vyzvednutí bude upřesněn během dne (podle informací zaslaných MŠMT školám).

   Každé třídě byl k dnešnímu dni upraven ROZVRH PRO DISTANČNÍ VÝUKU (viz přiložený soubor dole). Výchovy se v době distančního vzdělávání povinně nevyučují. Žákům budou v době výuky stanovené rozvrhem k dispozici příslušní vyučující za účelem výuky, podpory, konzultací apod. (konzultace přes kameru - Teams, e-mailem, telefonicky). Výuka přes kameru bude zařazena, může však činit max 3 hodiny denně u žáka. Tato výuka není vždy vhodná, při realizaci bude škola přihlížet k charakteru a cílům vyučovacího předmětu (upřednostněna bude u cizích jazyků a profilových předmětů a pro třídnické hodiny 2. stupně), doplňkově je doporučena u předmětů s naukovým charakterem. 

     Pokud nebude zakázán provoz školní kuchyně, ponechá ředitelství školy možnost odběru obědu žákům a cizím strávníkům. Žáci (zástupci žáků) si mohou oběd do obědníčků vyzvednout v době od 10:30 do 11:30 ve vchodě pro cizí strávníky (ve dvoře škole u rampy). Odběr obědů v rámci školního stravování  je v době distanční výuky za dotovanou cenu (nevztahuje se na dobu volna a prázdnin). 

     Výuka distanční formou je oproti jarním měsícům povinná. Pokud se jí žák nemůže ze závažných důvodů účatnit, platí nadále pravidla pro omlouvání dle školního řádu (rodič omlouvá žáka třídnímu vyučujícímu a absenci uvádí zpětně do omluvného listu). V dalších případech se absence posuzuje podle míry plnění výstupů (práce, úkolů). Výstupy jsou ověřovány a hodnoceny. Škola přihlédne k individuální situaci žáka a upraví podmínky pro vzdělávání, poskytne pomoc a podporu - žák bude pracovat v době stanovené rozvrhem a plnit zadané úkoly. Způsob práce bude nastaven především tak, aby s ohledem na věk mohli žáci pracovat samostatně v co největší míře. Rodiče prosíme spíše o průběžnou kontrolu a komunikaci se školou. 

     Nárok na ošetřovné mají zákonní zástupci žáků do 10 let věku. Není vyžadováno potvrzení školy o uzavření, postačuje čestné prohlášení. 

     Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 8. 10. 2020 (Č. j.: MSMT-39185/2020-1) jsou rozšířeny podzimní prázdniny o volné dny v pondělí 26. 10. a úterý 27. 10Jedná se o volné dny, neprobíhá tedy ani distanční výuka. 

     Další informace budou upřesněny a zveřejněny behem úterý 13. 10. 2020 na základě oficiálních informací zaslaných školám, případně dle dalších pokynů nadřízených orgánů. Děkujeme Vám za spolupráci

Mgr. Miroslav Bělka

     

Přiložené soubory ke stažení