Školní řád Základní školy Březnice platný od 15. 9. 2014

Publikováno: 31.8.2016 Autor(ka): Miroslav Bělka

Změny školního řádu byly školskou radou schváleny 11. 9. 2014, v platnost vstupuje dne 15. 9. 2014

Přiložené soubory ke stažení