9. ročník v synagoze

Publikováno: 31.10.2023 Autor(ka): Martin Zárybnický

V rámci výuky zeměpisu v devátém ročníku probíráme se žáky náboženství. Toto téma je propojeno v rámci mezipředmětových vztahů s dějepisem, výchovou k občanství. Jedním tématem je judaismus. Vzhledem k tomu, že máme v Březnici v Lokšanech židovskou synagogu, využili jsme příležitosti toto místo navštívit. Tímto bych chtěl poděkovat dvěma průvodcům, K. Vaněčkové a R. Bartákovi, kteří nás provedli synagogou a sdělili nám spoustu zajímavých informací o životě Židů. Dozvěděli jsme se informace z historie až po současnost. Od Mojžíše a vyvedení Židů z egyptského zajetí do země zaslíbené až po dobu dnešních dnů. Získali jsme povědomí o životě, zvycích, svátcích a památných místech Židů nejen na území Izraele, ale i na našem území. O utrpení židovského národa za 2. sv. války, o přidělení území organizací OSN, o spolupráci a uznání nového izraelského státu tehdejším Československem. Žáci následně dostali ještě texty s informacemi a poté vypracovali pracovní listy.

 

 

Za vyučující zeměpisu Martin Zárybnický

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies