Kalendář akcí

neděle 28. října

V 1. světové válce bojovali čeští a slovenští představitelé pod vedením T. G. Masaryka a M. R. Štefánika za oddělení našeho území od Rakouska-Uherska a vytvoření samostatného státu. Na konci války se rozšířila zpráva, že Rakousko-Uhersko uznalo mírové podmínky. Lidé si zprávu vyložili jako souhlas s vytvořením nezávislého státu. Večer vydal Národní výbor první zákon - Zákon o zřízení samostatného státu československého. Ke skutečné samostatnosti bylo třeba dalších jednání, ale 28. říjen je považován za den nejdůležitější.

úterý 13. listopadu

16:00 – 17:30

Tradiční setkání rodičů a žáků 8. a 9. ročníku se zástupci SOU a SŠ. Setkání navazuje na další aktivity v rámci volby povolání a na třídní schůzky rodičů žáků 9. ročníku.

sobota 17. listopadu

Státní svátek k připomenutí dvou významných událostí, kterých se účastnili studenti. První k období 28. října do 17. listopadu 1939 v Protektorátu Čechy a Morava. 28. října potlačili nacisté demnostraci u příležitosti 21. výroční vzniku Československa. 17. listopadu 1939 zatkli nacisté stvoky studentů, devět jich ještě ten den popravili a ostatní poslali do koncentračních táborů.

V roce 1989 zorganizovali studenti v Praze na Albertově k 50. výroči smrti Jana Opletala a popravy studentů v roce 1939 vzpomínkovou akci, která se stala velkou demonstrací proti komunistickému režimu. Průvod mnoha tisíc lidí se vydal do centra Prahy s výzvou k odstoupení vlády. Tím v zásadě začala sametová revoluce, jejímž výsledkem byl pád komunistického režimu a obnova demokracie.