Informace pro rodiče

Rodiče jsou ve škole vítáni! Pro komunikaci se školou mohou využít nejen tradičních třídních schůzek, ale také osobních konzultací. Návrhy a podněty mohou vznášet osobně, či prostřednictvím zástupců rodičů v SRPŠ při ZŠ Březnice a zástupců rodičů ve školské radě.

Rodiče jsou významným partnerem školy. V přiloženém souboru je možné nalézt výčet základních práv a povinností dle platného znění legislativy.