O škole

Oficiální název:  Základní škola Březnice

Adresa:                 Rožmitálská 419, 262 72 Březnice

IČ:                            489 54 543

IZO:                          600 054 390

Právní forma:      příspěvková organizace

Číslo účtu:            600 321 684/0600

Statutární orgán: Mgr. Miroslav Bělka

     Základní školu Březnice zřídilo město Březnice (viz Zřizovací listina, 1. 1. 1994) jako příspěvkovou organizaci. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydal Školský úřad Příbram s účinností od 1. 9. 2000.
     Základní škola Březnice je příspěvkovou organizací města. Poskytuje základní vzdělání, její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 256/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb. a dalšími prováděcími předpisy. Je jedinou základní školou ve městě. Povinnou školní docházku zde plní žáci a žákyně z Březnice a spádových obcí. Do šestého ročníku přichází žáci z malotřídní školy v Tochovicích. Škola má první a druhý stupeň, školní družinu a školní klub.
     Škola vykonává také vedlejší hospodářskou činnost. Jejím obsahem je provoz školního kiosku a pronájem dvou tělocvičen vnějším složkám.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies