Kontakty

Ředitel

Zástupce ředitele

Mgr. Martina Vaněčková Koordinátor ŠVP, koordinátor projektů

Učitel 1. stupeň

Učitel 2. stupeň

Mgr. Jana Doulová Správa kabinetu Aj, organizace vzdělávacích výjezdů do UK

Mgr. Jarmila Hlaváčová Vedoucí klubu mladého diváka, jazykové korektury, koordinátor kulturních akcí

Mgr. Kamila Svobodová Metodik prevence rizikového chování

Mgr. Marie Hrubá Koordinátor školního parlamentu

Mgr. Naděžda Červenková Organizace prázdninové akce Létování

Petra Ottová Koordinátorka projektu Dětské léto v Březnici (návštěva německých dětí z partnerského města Lindow)

Účetní

Marie Šlapáková Pokladní, příjem a evidence pošty

Vychovatelka

Ekonomka

Správce ICT

Vedoucí kuchyně

Petra Flíčková Ovoce do škol, Mléko do škol, ISIC

Školní psycholog

Mgr. Ivana Popova Vyučující TIP, kariérové poradenství

Metodik prevence

Vrátnice

Asistent pedagoga

Vedoucí vychovatelka

Olga Kotrbatá Vedoucí školní družiny, asistent pedagoga

Školnik