Kontakty

Ředitel

Zástupce ředitele

Mgr. Martina Vaněčková Koordinátor ŠVP, koordinátor projektů

Učitel 1. stupeň

Učitel 2. stupeň

Účetní

Vychovatelka

Ekonomka

Správce ICT

Školní psycholog

Mgr. Ivana Popova Výchovný poradce, vyučující TIP, kariérové poradenství

Výchovný poradce

Metodik prevence

Vrátnice

Vedoucí vychovatelka

Olga Kotrbatá Vedoucí školní družiny, asistent pedagoga

Školnik