Rizikové jevy - užívání e-cigaret

Publikováno: 29.4.2022 Autor(ka): Miroslav Bělka

Následující článek je věnován problematice užívání tzv. elektronických cigaret, označovaných také jako e-cigareta, či slangově vapo, vapka, vejp. Jde o téma velmi aktuální, neboť užívání e-cigaret se velmi rychle stalo oblíbenou alternativou klasických cigaret. Toto platí zejména v případě dětí. Stále rostoucí oblíbenosti vapingu mezi dětmi a mládeží dnes nahrává snadná dostupnost, možnost tajného používání (e-cigaretu lze snadno schovat do rukávu, kapsy bez nebezpečí popálení), ale také značný vliv sociálních sítí, na kterých se šíří ukázky a návody na triky s vydechovanou párou.

Co je to elektronická cigareta a jak funguje?

Pod pojmem elektronická cigareta se skrývají různá menší elektronická zařízení, která se zpravidla skládají z baterie, z atomizéru (tedy z části obsahující topné tělísko, spirálku, vatu či knoty), nádržky na speciální tekutinu (tzv. e-liquid) a náustku. Proud z baterie vytváří v topném tělísku vysokou teplotu, která působí na knoty či vatu napuštěné e-liquidem a následně dochází k odpařování, tzv. vaporizaci (odtud pojem vapování). V e-cigaretách tedy nedochází k hoření ani ke spalování. Výsledkem procesů vaporizace je aerosol (pára), který kouř pouze připomíná. E-liquidy jsou kapalné směsi, které obsahují vodu, chemické látky, dochucovadla a případně nikotin. Uživatelé e-cigaret si mohou na trhu aktuálně vybrat z široké nabídky příchutí ovoce, pochutin (např. dezertů, bonbónů apod.), tabáku, ale také chutí nápojů, či dokonce pokrmů. Do e-cigarety se e-liquidy doplňují kapáním do nádržek či výměnou jednorázových kapslí. Výsledný aerosol uživatelé inhalují přímo do plic, jako u běžné cigarety, nebo do úst a následně do plic, ale řada používá také speciální techniku (tak zvaný cloud chasing), při které se snaží vydechnout co největší množství husté páry.

Rozšíření a užívání e-cigaret mezi dětmi a mládeží

Mezi dětmi a mladými lidmi si e-cigarety našly svou oblibu velmi rychle a jak se zdá, nejde prozatím jen o dočasný trend. Naopak, jejich obliba postupně narůstá. Šetření publikovaná odborníky v ČR dokazují, že běžné i elektronické cigarety děti poprvé vyzkouší již kolem 12. či 13. roku života. Bohužel naše zkušenosti s řešením použití cigaret klasických i elektronických u žáků školy naznačují, že ačkoli uživateli jsou především chlapci ve věku třinácti až patnácti let, častými konzumenty jsou i děti mladší jedenácti let.

Používání e-cigaret je přitom dětmi a mládeží mylně vnímáno jako zdravý způsob kouření a stalo se mimo jiné také určitým symbolem životního stylu. Žáci si v souvislosti s e-cigaretami obvykle nepřipouští žádná zdravotní rizika a uchylují se k nim i ti, kteří kouřit nechtějí, ale chtějí se naučit vapovací efekty a triky. Ty jsou velmi populární na kanálu Youtube, ale také na Instagramu, Facebooku a na dalších sociálních sítích. Jejich základem je již výše zmiňovaná inhalace velkého množství aerosolu, který je následně vydechován nosem či ústy v různých tvarech a obrazcích. Existují zde také návody, jak si jednotlivé e-cigarety různě kombinovat, jak si doma upravovat či míchat e-liquidy apod. Fenomén vapování tak mnoho dětí a mladých vnímá jako skutečnou zálibu, koníček a výraz svého životního stylu.

V čem jsou e-cigarety rizikové?

Ačkoliv přesné studie o dlouhodobých následcích vapování stále chybí, dosavadní výsledky ukazují, že elektronické cigarety mají na zdraví v mnoha ohledech negativní vliv. I když v e-cigaretách nic nehoří, nevkládá se do nich tabák a aerosol obsahuje méně toxických látek než běžný tabákový kouř, bez rizik vapování není. I menší koncentrace chemických látek v inhalovaném aerosolu z dlouhodobého hlediska zdraví poškozují. Sám vliv aerosolu na plicní tkáň je momentálně předmětem obav a řady odborných diskusí. Velké riziko představuje ale hlavně skutečnost, že u mnoha náplní není složení uvedeno a v zásadě tak nikdo netuší, co obsahují. Uživatelé si běžně mezi sebou náplně mění a snadno se tak může stát, že v rukou dítěte či mladistvého skončí náplně obsahující látky omamné či návykové. Samo pěstování závislosti je třetím a neméně závažným rizikem. I beznikotinové náplně sladkých či jiných oblíbených chutí mohou nalákat k použití e-cigarety a vést k závislosti děti, které by jinak měly k cigaretě odpor. E-cigarety s náplněmi obsahující nikotin přitom vyvolávají závislost stejně rychle, jako běžné cigarety.

Používání elektronických cigaret a zákon

Bohužel i mnoho rodičů se nechá ukonejšit konstatováním, že se jedná o zdravý způsob kouření a předpokládají, že e-cigarety nejsou nebezpečné. Kromě výše uváděných skutečností je třeba poukázat na fakt, že škola ve svém školním řádu žákům striktně zakazuje přinášet, přechovávat, šířit a užívat veškeré návykové látky, včetně e-cigaret (to se týká i jakýchkoliv jejich částí). Oporu přitom opatření nachází v § 4 zákona č. 65/2017 Sb., (Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek). Podle něj se zakazuje prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety osobě mladší 18 let. Prodej e-cigaret dětem a mladistvým je tedy nelegální.

Prevence

Vzhledem ke snižující se věkové hranici škola zařadila preventivní programy zaměřené na problematiku kouření již do posledních ročníků prvního stupně. Nejde přitom o odborné přednášky, ale o workshopy, hry a vzdělávací aktivity, které cílí na postoje a hodnoty žáků a které dětem umožňují získat objektivní informace srozumitelnou formou. Preventivní aktivity jsou zařazeny také do projektových dnů či výuky předmětů podle školního vzdělávacího programu. Vzniklé problémy se škola snaží řešit vždy bezodkladně a v souladu se zpracovaným programem minimální prevence. I tak se ukazuje, že má-li být prevence účinná, je třeba ovlivňování postojů a hodnot zejména v rodině. Sami rodiče by proto měli o fenoménu e-cigaret vědět a být dostatečně informováni. S dětmi by měli o jevu otevřeně mluvit (zda je lákají, co ví o rizicích a škodlivosti, zda je užívají jejich kamarádi apod.). Rozhovor by měl být přirozený a založený na důvěře. Mnoho dětí si rizika neuvědomuje, naopak je vnímají jako technologickou novinku. Atraktivní pro ně mohou být různé příchutě a příležitost experimentovat. Vždy se však tyto touhy a tendence dají nahradit zdravějšími a vhodnějšími formami zálib a volnočasových aktivit.

                                                                                                                                                         Miroslav Bělka

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies