Petra Ottová Učitel 2. stupeň

Umístění:
2. patro staré budovy - II. stupeň - kabinet hudební výchovy a německého jazyka
Konzultační hodiny:
úterý 7:00-7:45 pondělí 14:00-16:00

Můj profil

Vystudovala Pedagogickou fakultu ve Skaarupu v Dánsku, obor učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ, specializace německý jazyk a hudební výchova. Svoji první učitelskou praxi získala jako třídní učitelka v dánské škole na obou stupních ZŠ. Již 20 let se snaží o moderní a hlavně zajímavou výuku hudební výchovy, aby motivovala i žáky 2. stupně ZŠ a aktivně je zapojila do výuky. Vede školní pěvecký sbor. 

Do výuky německého jazyka zapojuje IT, klade hlavní důraz na komunikaci a každoročně pořádá jednodenní poznávací zájezdy do Vídně, Salzburgu a Berlína.

* povinná pole