Výroční zpráva Základní školy Březnice - šk. rok 2016/2017

Publikováno: 21.11.2017 Autor(ka): Miroslav Bělka

Dle vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. a po schválení školskou radou zveřejňuje ředitelství školy Výroční zprávu o činnosti Základní školy Březnice za školní rok 2016/2017 formou přiložených souborů.

Výroční zpráva je k dispozici veřejnosti také na vrátnici školy.