Odkaz pro elektronické přihlášky a odhlášky stravy

Internetové objednávání pro strávníky, již zanesené do systému ŠJ, je možno v aplikaci:  www.strava.cz/istravne/