Odkaz pro elektronické přihlášky a odhlášky stravy

Pro strávníky - již přihlášené a zanesené do systému ŠJ: 

www.strava.cz/istravne/