Partneři

Česko-německý fond budoucnosti

 

 

Místní akční skupina Podbrdsko

Tandem

Evropská unie, Evropský asociační fond, Operační program Zaměstnanost

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Nadační fond pro Březnici

Město Březnice