Výroční zpráva o činnosti Základní školy Březnice za školní rok 2021/2022

Publikováno: 14.10.2022 Autor(ka): Miroslav Bělka

Ředitel školy na základě znění § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění pozdějších předpisů, zpracoval a zveřejňuje Výroční zprávu o činnosti Základní školy Březnice za školní rock 2019/2020 - viz přiložený soubor. Přílohou jsou také Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a přílohy k výkazům. Výroční zpráva byla projednána s pedagogickou radou a schválena školskou radou. Výroční zpráva je k dispozici a k nahlédnutí také v tištěné formě na vrátnici školy.

Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies