Školská rada

Školská rada byla zřízena rozhodnutím Zastupitelstva města Březnice dne 15. 4. 2005.

Školská rada se zřizuje jako orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Organizaci a činnost školské rady upravuje Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Školská rada  Základní školy Březnice má devět členů:

  • členové jmenovaní zřizovatelem: pan Tomáš Čížek (předseda školské rady), Ing. Petr Procházka (starosta města Březnice), paní Marcela Pinkavová (pracovnice MÚ - sociální odbor)
  • členové zvolení rodiči: paní Mgr. Pavlína Liebnerová, Mgr. Libuše Fořtová,  Mgr. Tereza Slámová
  • členové zvolení pedagogickými pracovníky školy: Mgr. Martina Vaněčková (zástupce ředitele), Mgr. Marie Hrubá, Mgr. Vladimír Bílek

Členové školské rady jsou voleni na řádné období dle volebního řádu.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies