Co jsou to klíčové kompetence?

Publikováno: 22.1.2020 Autor(ka): Miroslav Bělka

     Tento pojem lze nahradit českým výrazem ZPŮSOBILOST. Zde je nutné zmínit, že v souvislosti se školskou reformou došlo ke konkretizaci a zdůraznění pojmu kompetence. Není však pojmem nikterak novým. Dobří učitelé kompetencím učili vždy - tedy již před školskou reformou.

     Oproti izolované a často mechanicky uplatňované znalosti se kompetencí rozumí celistvá způsobilost jedince k řešení nastalé situace, problému. K tomu je potřeba

  • schopnosti (vznikají na základě dispozic a je nutno je rozvíjet)
  • znalosti (vědět, znát, rozumět, chápat)
  • dovednosti (zvládat, vykonávat, vytvořit, zpracovat, najít apod.)
  • správných postojů, hodnot a motivace (respektovat, uznávat, hodnotit, chtít)
  • prostředků (nástrojů, pomůcek a vybavení)
  • pověření (získaného či uděleného).

     Teprve osoba, která disponuje vším výše uvedeným (tedy nejen teoreticky rozumí či umí), je způsobilá = umí, dokáže, chce a může vykovánat určitou činnost, řešit situaci, zvládat profesi.

     Oproti dříve prosazované znalosti se tedy kompetenční rámec značně rozšířil. S oslabováním funkcí a vlivů některých institucí (rodiny, sdružení aj.) škola musí více pracovat především s postoji, hodnotami a motivací, které jsou alfou i omegou šťastného života. Současně jde však o oblasti nejsložitěji ovlivnitelné.

     Pojem KLÍČOVÉ pak označuje způsobilost zásadní pro život.