Proč se mění to, co se zdálo dříve funkčním?

Publikováno: 22.1.2020 Autor(ka): Miroslav Bělka

     Změna vzdělávání je přirozenou reakcí na nově vznikající potřeby, reflektující rozvoj v oblasti vědy, společenského poznání. V roce 2007 zveřejnilo MŠMT informaci, že každých osm dnů se celosvětový objem přístupných informací zdvojnásobuje. Čelíme prudké expanzi v oblasti informačních techlogií (informační exploze), v souvislosti s globalizací jsou téměř ihned dostupné všechny oblasti světa. Žák v dnešním světě čelí neustálemu informačnímu tlaku. V tomto světle se cíl "naučit žáky co největšímu množství poznatků a umět vše nazpaměť" jeví nejen jako nemožný, ale dokonce jako nežádoucí. Vzniká otázka, co žáka naučit? Co je pro jeho život nejdůležitější? Víme pouze, že to není obrovská suma hotových poznatků. Navíc poznatků, o kterých nevíme, zdali budou platné a zdali je žák použije. Cílem je poskytnout žákům nejen základní vědomostní a dovednostní rámec, který představuje nezbytnou všeobecnou přípravu a současně umožňuje alespoň základní porozumění v souvislostech, ale vést je také k celoživotnímu vzdělávání. Naučit žáky k aktivní práci se zdroji informací, kritickému posuzování významu nabytých informací a učit je způsobilosti pro řešení praktických životních situací. Jde o znalosti, dovednosti, postoje, hodnoty aj., které člověku usnadní zvládání tušených i neznámých situací a možnost přizpůsobovat se účinně změnám.