Spolupráce rodiny a školy je klíčová

Publikováno: 22.1.2020 Autor(ka): Miroslav Bělka

Vážení rodiče,

    cílem následujících příspěvků je přibližit Vám podstatné změny a záměry školské reformy, která v zásadě stále probíhá. Rádi bychom Vám tak zprostředkovali informace k širšímu porozumění strategie, principů a cílů vzdělávání, poukázali na možné rozdíly oproti základnímu vzdělávání dříve.

     Proměny ve školství jsou možné a účinné pouze za přispění rodičů. Jednou z největších hrozeb a vlivů, které brání účinné výchově a vzdělávání a které nezřídka poškozují dítě samotné, je tzv. dvojná vazba. To znamená, že působení rodiny a školy není v souladu, ale působí protichůdně.To může vést k dezorientaci žáka, bránit jeho rozvoji. Může vést k odmítání jedné či obou autorit, ztrátě důvěry a ohrozit základní životní potřeby - potřebu jistoty a bezpečí. Jindy žák zneužije situace a využívá obou stran k prosazování svých zájmů a vyhýbání se práci či povinnostem. Je proto vodné, aby rodina a škola vzájemně komunikovaly, poskytovaly si dostatek informací podstatných k účinnému vzdělávání a spolupracovaly na společných cílech. Těmi jsou zájem dítěte, jeho zdraví a bezpečí a cíle vzdělávání stanovené platnou legislativou. Pokud nastanou neshody, obě strany by měly vytvořit příležitosti pro konstruktivní jednání.