SRPŠ

SRPŠ

 

MIMOŘÁDNÝ SBĚR PAPÍRU

 

Milí rodiče, 

ve čtvrtek 21. března 2019 se bude konat MIMOŘÁDNÝ SBĚR PAPÍRU na ZŠ v Březnici. Papír můžete vozit na rampu u školní jídelny po celý den od 7.00 do 18.00 h.

VYBÍRAJÍ SE POUZE ČASOPISY A NOVINY, NE KARTONY! (krabice jako obalový materiál můžete použít)

Výtěžek půjde na podporu školních i mimoškolních aktivit žáku ZŠ. 

 

Za vaši podporu velice děkujeme! 

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ v Březnici

 

 

 

Vážení rodiče a zástupci SRPŠ,

 

ráda bych vás pozvala na zasedání RADY RODIČŮ, které se bude konat ve čtvrtek 21. února 2019 od 17 hodin ve společenské místnosti Základní školy Březnice. 

 

Program:

         • zpráva ředitele školy
         • zpráva o činnosti SPRŠ za I. pololetí školního roku 2018/2019
         • účetní výkazy za rok 2018
         • odsouhlasení předložených žádostí na příspěvky na II. pololetí školního roku 2018/2019
         • návrh činnosti a plánovaných akcí – Den učitelů, letní jarmárek při školní ZAHRADNÍ SLAVNOSTI, sběr papíru
         • ostatní – diskuse

 

Prosím všechny zástupce SRPŠ o účast, popřípadě o zajištění náhradníka! 

 

Děkuji!

 

Veronika Nejedlá

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Březnice

 

 

 

 

Vánoční jarmárek 2018 

 

Vážení rodiče,

neděli 2.12.2018 se bude v budově ZUŠ Březnice  konat tradiční vánoční jarmárek SRPŠ. Prodej bude probíhat od  15,00 hod. 

Výrobky je možno odevzdávat na vrátnici školy do pátku 30.11. do 16,00 hod.

Ostatní výrobky (převážně pečení) je možno přinést až na jarmárek do 14,00 hod.

Tímto oslovujeme další maminky a tatínky, kteří by byli ochotni upéci něco na zub.

Předem děkujeme a budeme se těšit na viděnou na jarmárku! :-)

Veronika Nejedlá

 

 

SRPŠ při ZŠ v Březnici je neziskový spolek rodičů a přátel dětí a školy, kteří se ztotožňují s tradicemi školy a s úsilím školy poskytnout žákům co nejkvalitnější vzdělání. Každý třídní kolektiv má v SRPŠ své dva zástupce, jejichž prostřednictvím má možnost tlumočit své názory, návrhy a připomínky. Spolupráce je založena na vzájemné důvěře a otevřenosti. Činnost SRPŠ je obecně zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny a školy. Členské příspěvky jsou určeny na materiální a finanční pomoc škole. Výrazně se tak spolek spolupodílí na realizaci celoškolních akcí (školní i mimoškolní aktivity: zájmové kroužky - převážně materiální vybavení, školy v přírodě, lyžařské výcviky, letní aktivity, outdoorový, vodácký, turistický kroužek, jízdné žáků na různé sportovní, kulturní a vzdělávací akce, tradiční adopce tučňáků v ZOO Praha a ZOO Plzeň, vánoční a letní jarmarky, Klub mladého diváka - přispíváme na jízdné, zájezdy do zahraničí atd.). Rodiče jsou na zasedáních každoročně seznámeni s plánem školy, s rozpočtem SRPŠ a jeho čerpáním v předcházejícím roce, schvalují výdaje pro nový školní rok, vyjadřují se k životu školy, zabezpečení výchovy a vzdělávání žáků.

 

O akcích podporovaných SRPŠ Vás budeme průběžně informovat. Rádi bychom předem poděkovali všem rodičům, kteří se aktivně zapojí do činnosti SRPŠ, do akcí, jakými jsou např. vánoční a letní jarmárek (pečení a výrobky všeho druhu). Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2017/2018. Pokud byste měli jakékoliv nápady, náměty či připomínky, neváhejte, prosím, kontaktovat zástupce své třídy popř. mě osobně na e-mailu: veronika.nejedla@salesff.cz

 

Děkuji!

za SRPŠ při ZŠ Březnice

Veronika Nejedlá (předsedkyně)