SRPŠ

SRPŠ

Rada rodičů 27.2.2020 - VOLBA NOVÉ PŘEDSEDKYNĚ

Ve čtvrtek 27.2.2020 proběhla Rada rodičů pro 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Byla zvolena nová předsedkyně Spolku. Od 1.3.2020 se jí stává paní Olga Kotrbatá. Které tímto gratuluji a přeji hodně podpory a úspěchů v její nové funkci.

Všem aktivním členům děkuji za skvělou spolupráci! Pro mě toto období bylo obohacující a poučné hned v několika směrech.

Zdravím již z řad zástupců tříd a těším se na další společné akce SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY.

VERONIKA NEJEDLÁ

 

 

 

 

Vánoční jarmárek 2019

 

Tradiční vánoční jarmárek se bude konat v neděli 1.12.2019 v budově ZUŠ Březnice – od 15,00 do 19,00 hod.. A dále pak v pondělí 2.12. 2018 od 8-12 hod.

Výrobky je možno odevzdávat na vrátnici školy do pátku 29.11. do 16,00 hod.

      Ostatní výrobky (převážně pečení) je možno přinést až na jarmárek do 14,00 hod.

      Tímto oslovujeme další maminky a tatínky, kteří by byli ochotni upéci něco na zub.

       Předem děkujeme! :-)

 

 

MIMOŘÁDNÝ SBĚR PAPÍRU

 

Milí rodiče,

 

pondělí a úterý 4. a 5.11.2019 se bude konat MIMOŘÁDNÝ SBĚR PAPÍRU na ZŠ v Březnici. Papír můžete vozit na rampu u školní jídelny po oba dny od 7.00 do 18.00 h.

VYBÍRAJÍ SE POUZE ČASOPISY A NOVINY, NE KARTONY! (krabice jako obalový materiál můžete použít).

Výtěžek půjde na podporu školních i mimoškolních aktivit žáku ZŠ. ‍

 

Za vaši podporu velice děkujeme!

 

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ v Březnici

 

 

RADA RODIČŮ

 

Vážení rodiče a zástupci SRPŠ,

 

ráda bych vás pozvala na zasedání RADY RODIČŮ, které se bude konat v úterý 24. září 2019 od 17 hodin ve společenské místnosti Základní školy Březnice. 

 

Prosím všechny zástupce SRPŠ o účast, popřípadě o zajištění náhradníka! 

 

Děkuji

 

Veronika Nejedlá

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Březnice

 

 

 

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při ZŠ v Březnici

SRPŠ při ZŠ v Březnici je neziskový spolek rodičů a přátel dětí a školy, kteří se ztotožňují s tradicemi školy a s úsilím školy poskytnout žákům co nejkvalitnější vzdělání. Každý třídní kolektiv má v SRPŠ své dva zástupce, jejichž prostřednictvím má možnost tlumočit své názory, návrhy a připomínky. Spolupráce je založena na vzájemné důvěře a otevřenosti. Činnost SRPŠ je obecně zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny a školy. Členské příspěvky jsou určeny na materiální a finanční pomoc škole. Výrazně se tak spolek spolupodílí na realizaci celoškolních akcí (školní i mimoškolní aktivity: zájmové kroužky - převážně materiální vybavení, školy v přírodě, lyžařské výcviky, letní aktivity, outdoorový, vodácký, turistický kroužek, jízdné žáků na různé sportovní, kulturní a vzdělávací akce, tradiční adopce tučňáků v ZOO Praha a ZOO Plzeň, vánoční a letní jarmarky, Klub mladého diváka - přispíváme na jízdné, zájezdy do zahraničí atd.). Rodiče jsou na zasedáních každoročně seznámeni s plánem školy, s rozpočtem SRPŠ a jeho čerpáním v předcházejícím roce, schvalují výdaje pro nový školní rok, vyjadřují se k životu školy, zabezpečení výchovy a vzdělávání žáků.

 

O akcích podporovaných SRPŠ Vás budeme průběžně informovat. Rádi bychom předem poděkovali všem rodičům, kteří se aktivně zapojí do činnosti SRPŠ, do akcí, jakými jsou např. vánoční a letní jarmárek (pečení a výrobky všeho druhu). Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2019/2020. Pokud byste měli jakékoliv nápady, náměty či připomínky, neváhejte, prosím, kontaktovat zástupce své třídy popř. mě osobně na e-mailu: veronika.nejedla@salesff.cz

 

Děkuji!

za SRPŠ při ZŠ Březnice

Veronika Nejedlá (předsedkyně)