Zápis do ZŠ

Zápis k povinné školní docházce do prvního ročníku pro školní rok 2020/2019 proběhne dle pokynu ředitele školy v pátek 24. dubna a v sobotu 25. dubna 2020 v budově ZŠ Březnice. Bližší informace k organizaci a průběhu zápisu budou rodičům poskytnuty s předstihem v mateřských školkách, na webových stránkách školy, na úřední desce školy a u zástupkyně ředitele ZŠ Březnice - Mgr. Martiny Vaněčkové (vaneckova@zsbreznice.cz).