Zápis do do ZŠ

P O Z V Á N K A

na informativní schůzku rodičů budoucích žáků  1. tříd

 

Schůzka se bude konat v úterý 21.6.2022 v 15:00 hodin ve školní jídelně

 

Mgr. Martina Vaněčková                                                               

zástupkyně ředitele                                      

 

 

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023.

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023.

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ ZDE

 

iNFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,

     zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve dnech 27. - 30. dubna 2022 v budově Základní školy Březnice za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců podle pokynu ředitele školy (viz přiložený soubor níže). 

     Zápis ve škole bude mít formální část (předání dokumentů, přidělení registračního čísla, předání informací zákonným zástupcům atd.) a motivační část (aktivity a rozhovor s dítětem, orientační posouzení připravenosti dítěte na vstup do školy).

     K zápisu přichází i rodiče s dětmi, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky.

     K zápisu je nutná rezervace termínu (den a hodina). Rezervaci provedete online při podání žádosti. 

 POSTUP podání elektronické žádosti a zápisu:

  1. Vstup do aplikace ZÁPISY ONLINE - kliknutím na odkaz pod textem.
  2. Vyplnění žádosti v elektronické podobě včetně rezervace termínu a její potvrzení.
  3. Vaše žádost bude registrována a na Vámi uvedenou emailovou adresu dostanete zprávu s podrobnostmi.
  4. Ve Vámi zvoleném termínu se dostavíte s dítětem do školy k zápisu.
  5. V termínu stanoveném zákonem rozhodne ředitel školy o přijetí/nepřijetí dítěte a zveřejní seznam na webových stránkách školy.
  6. Zákonný zástupce dítěte si po zveřejnění seznamu vyzvedne osobně rozhodnutí o přijetí, nebo rozhodnutí o odkladu.

 

      ELEKTRONICKÁ  PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU  

 

  1. Pokud NEMÁTE MOŽNOST ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY , kontaktujte nás, prosím na tel.: 727 933 856 (Mgr. Martina Vaněčková - zástupce ředitele) pro osobní předání žádosti v tištěné podobě a rezervování termínu zápisu.

     Na stejné telefonní číslo (případně na e-mail: vaneckova@zsbreznice.cz) se můžete obracet i s dalšími dotazy ohledně zápisu. K dispozici je Vám také ředitel školy či školní psycholog (sekce Kontakty). 

 

Mgr. Miroslav Bělka, MBA (ředitel školy)