Adopce tučňáka Humboldtova

Publikováno: 13.5.2019 Autor(ka): Miroslav Bělka

Žáci ZŠ Březnice ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ Březnice dlouhodobě podporují svými aktivitami tučňáka Humboldtova v ZOO Praha a ZOO Plzeň. Myšlenka adopce se zakládá na vědomí odpovědnosti za vlastní jednání vůči přírodě, uvědomění si křehkosti vztahů v přírodním prostředí a moci účastnit se a ovlivňovat dění na naší planetě.

Tučňák se proto stal i součástí loga škola. Oběma zoologickým zahradám škola děkuje za dlouhodobou spolupráci v oblasti vzdělávání a osvěty.

Děkujeme také zapojeným rodičům a přátelům školy za podporu myšlenky adopce.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies