Aktivity ZŠ Březnice II (Šablony II)

Publikováno: 1.11.2018 Autor(ka): Miroslav Bělka

    

     Základní škola Březnice získala na období 01. 09. 2018 – 31. 08. 2020 finanční prostředky z Operačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání realizuje projekt Aktivity ZŠ Březnice II.

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Název výzvy: 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3
Název projektu CZ: Aktivity ZŠ Březnice II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3X/0.0/0.0/18_063/0010177

Anotace projektu

     Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, na podporu extrakurikurálních aktivit, prevenci předčasného ukončování školní docházky a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Plánované aktivity projektu:

  • zajištění školního psychologa
  • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti společného vzdělávání a v oblasti pedagogických věd
  • vzájemná spolupráce pedagogů
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  • tandemová výuka
  • zapojení odborníků z praxe do výuky v ZŠ 
  • projektový den ve škole
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies