Aktivity ZŠ Březnice III

Publikováno: 8.4.2021 Autor(ka): Martina Vaněčková

   

     Základní škola Březnice získala na období 01. 09. 2020 – 31. 08. 2022 finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizuje projekt Aktivity ZŠ Březnice III.

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu CZ: Aktivity ZŠ Březnice III
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017922

Anotace projektu

     Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, na podporu extrakurikurálních aktivit, prevenci předčasného ukončování školní docházky a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Plánované aktivity projektu:

  • zajištění školního psychologa
  • projektový den ve škole
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies