AKTIVITY ZŠ BŘEZNICE IV.

Publikováno: 3.2.2023 Autor(ka): Martina Vaněčková

  

Základní škola Březnice získala na období 01. 10. 2022 – 31. 08. 2025 finanční prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský určené k realizaci projektu Aktivity ZŠ Březnice IV.

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Název projektu CZ: Aktivity ZŠ Březnice IV
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004039 

Cíl výzvy

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky

Plánované aktivity projektu:

Personální podpora: ZŠ Školní psycholog

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ: Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ, Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies