DĚTSKÉ UMĚLECKÉ LÉTO ve Flecken Zechlinu

Publikováno: 1.4.2019

Škola pro své žáky pod záštitou spolku SRPŠ při ZŠ Březnice pravidelně organizuje aktivity s německým partnerským spolkem Partnerschaftsverein Internationale Beziehungen der Stadt Lindow e.V.

Dětské umělecké léto/ Kinderkunstsommer

Jedná se o letní setkání českých a německých dětí, které pořádá partnerský spolek ve spolupráci s DGB JBS Flecken Zechlin.

Cílem projektu je seznámení se a vzájemná spolupráce mezi českými a německými dětmi. V rámci projektového týdne se účastníci zapojují do různých uměleckých workshopů (jako např. workshop divadelní, výtvarný, taneční, cirkus, pantomima, sochařství atp.).

Vedle uměleckých aktivit je čas věnován také dalším zájmovým činnostem - sportovním, kulturním a vzdělávacím. Zúčastněné děti mají tak možnost být v neustálém kontaktu s ostatními účastníky po celou dobu pobytu a mají šanci se lépe poznat a navázat přátelství. Všechny aktivity jsou vedeny odborníky z uměleckého světa a vyškolenými pracovníky s mládeží.

Děti si během pobytu rozvíjí své sociální kompetence a komunikační dovednosti, učí se žít a tvořit v mezinárodním společenství, pracují na odbourávání předsudků a získávají povědomí o soužití v naší společné Evropě. Nedílnou součástí programu je závěrečná prezentace produktů a výsledků společného snažení, což přispívá ke zvýšení motivace všech zúčastněných o spolupráci a pomáhá zvyšovat sebevědomí všech účastníků.

Děti z naší školy se akce zúčastnily v letech 2013, 2014, 2017 a 2018.

Ve školním roce 2018/2019 proběhlo Kinderkunstsommer 2019 od 22. do 28. června 2019.

Účast: 14 dětí z 5. - 7. ročníků.

Doprovodné osoby: Mgr. Zuzana Klímová, Markéta Pflegerová - externí

 

Koordinátorka projektu Mgr. Iva Břendová - iva.brendova@zsbreznice.cz.

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies