Modernizace kmenových tříd ZŠ Březnice - PRV č. 6 - MAS PODBRDSKO

Publikováno: 16.5.2024 Autor(ka): Miroslav Bělka

Základní škola Březnice je zapojena do Programu rozvoje venkova (výzva PRV č. 6) - Modernizace kmenových tříd ZŠ Březnice

Předmětem projektu je pořízení nábytku a dalšího vybavení do kmenových tříd základní školy tak, aby došlo ke zvýšení kvality prostředí pro výuku a k optimalizaci provozu školy. Hlavním záměrem a cílem organizace je zvýšení kvality prostředí kmenových tříd pro potřeby výuky a podpora vytváření podnětného prostředí (využití potenciálu kmenových tříd, zvyšování bezpečnosti a hygienických podmínek).

Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace, jsou stanoveny na 299.000 korun českých. Výše dotace pak činí 80% výdajů.

Číslo Výzvy MAS: 15/000/00000/120/000091/V006

Název Výzvy MAS: Výzva MAS PODBRDSKO – Program rozvoje venkova

   

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies