Modernizace vybavení školní jídelny ZŠ Březnice

Publikováno: 3.3.2022 Autor(ka): Miroslav Bělka

Projekt z Programu rozvoje venkova - základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS Podbrdsko, z.s.

Oblast podpory: Investice do základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.

Registrační číslo: 21/004/19210/120/091/001170
Název žadatele: Základní škola Březnice
Název MAS: MAS PODBRDSKO, z.s.
IC: 48954543
Název projektu: Modernizace vybavení školní jídelny ZŠ Březnice

Výše dotace: 398.196 Kč

Cílem projektu realizovaného ZŠ Březnice pod záštitou MAS PODBRDSKO je pořízení moderního a bezpečného vybavení (28 jídelních stolů a 128 ks židlí) školní jídelny o kapacitě 128 míst k sezení. Přínosem bude vytvoření zkvalitnění služeb poskytovaných školou. Konkrétně jde o vytvoření kultivovaného a esteticky podnětného prostředí pro výchovu v oblasti stolování a zajištění školního stravování žáků a pracovníků školy. Inovativní způsob ukládání židlí přinese zlepšení v oblasti úklidu a udržování hygienických nároků a bezpečné řešení. Mezi očekávané přínosy patří také snížení hlučnosti v době stravování.

Projekt je realizován v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko pro programové období 2014-2020.

Stránky Místní akční skupiny Podbrdsko: www.maspodbrdsko.cz/

 

Projekt Modernizace vybavení školní jídelny ZŠ Březnice je spolufinancován Evropskou unií.

        

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies