Učebna v přírodě a výuka EVVO v zahradě ZŠ Březnice

Publikováno: 17.10.2019 Autor(ka): Miroslav Bělka

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Název projektu: Učebna v přírodě a výuka EVVO v zahradě ZŠ Březnice

Akceptační číslo:  05321861

Výzva číslo:  16/2017

Webové stránky:  www.sfzp.cz a www.mzp.cz

Anotace projektu: Hlavním cílem projektu je vybudovat přírodní učebnu výuku biologického rozsahu v živé formě ve venkovním prostředí  - rostliny, stromy, ovocné druhy, také pedologie, geologie, zoologie se zaměřením na entomologii a s tím spojené praktické fyzické zapojení žáků do údržby, pěstování a dalších oborů výuky. Základem je primárně učebna v přírodě, která tvoří páteřní osu vzdělávací osy. Pro jednotlivá stanoviště jsou zpracovány metodiky, pracovní listy a otázky. Úprava zeleně koresponduje s obsahem tak, aby bylo možné realizovat praktické, heuristické environmentální vzdělávání v souvislosti s okolní zelení. Součástí je také analýza vztahu člověka a jeho činnosti s přírodním prostředím, otázka významu umělých ekosystémů a problematika klimatických vlivů, odpadů. Využití učebny, úprava zeleně a následná péče o společenstva podporuje nejen environmentální výchovu, ale také výchovu k udržitelnému rozvoji, výchovu estetickou, životní styl a jiné, přičemž vytváří vhodné edukační prostředí.  

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies