Kariérové poradenství

Deset kroků před rozhodnutím

Cest, jak si vybrat studium ve střední škole, je mnoho. Každý na to jde jinak, ale všichni potřebují dostatek spolehlivých informací, čas, aby je vyhodnotil, ale i podporu svých blízkých. Tady je „desatero“, které ti může rozhodování usnadnit.

 

Krok 1.       Zamysli se nad sebou – kdo jsi, co očekáváš, co umíš i co ti nejde

Všechno začíná u tebe. Najdi si pro sebe čas a objevuj svoje přednosti, schopnosti, vlohy, zájmy, očekávání, ale i svoje nedostatky a slabá místa. Pak je porovnej s požadavky pro studium i povolání. Nezapomeň na svůj zdravotní stav, který může někdy výběr ovlivnit. Všechno si zapisuj, např. formou myšlenkové mapy.

Přemýšlej o svých studijních výsledcích, jak přistupuješ k učení, jak si poradíš, když něčemu nerozumíš, jestli tě víc baví praktická činnost, hledej příčiny svých potíží při učení, ale i řešení, co se s tím dá dělat. Všechno je možné změnit, ale jen když to opravdu chceš a uděláš pro to maximum.

 

Krok 2.       Promluv si o svých záměrech s nejbližšími

O svých studijních nebo profesních plánech promluv s někým, komu důvěřuješ. Mohou to být rodiče, příbuzní, kamarádi, učitelé, výchovný poradce, kariérový poradce mimo školu. Ptej se, co si o tom myslí, co ti k tomu mohou říct. Jejich názor může být jiný než tvůj, ale získáš cennou zpětnou vazbu a podněty k přemýšlení, co podniknout nebo udělat jinak, aby se tvůj sen splnil.

 

Krok 3.       Vytvoř si seznam zajímavých oborů

Zapisuj si obory, které tě něčím osloví. Jestli tě zajímá nějaké celé odvětví/zaměření, podívej se na nabídku jak maturitních oborů, tak s vyučením. Taky potřebuješ o oborech něco vědět - co se naučíš a co tě čeká po škole.

Dá se postupovat i vylučovací metodou, kdy ze vzdělávacích možností vyřazuješ obory, které tě z nějakého důvodu odrazují, nic ti neříkají nebo je rozhodně odmítáš. Soupis zajímavých oborů ti poslouží jako základní materiál k posouzení „co chci a co mohu, co by za to stálo“. Pak můžeš hledat školy, které tyto obory vyučují, co zajímavého nabízejí.

 

Krok 4.       Povolání – co bys dělal/a, kdybys byl/a

Pozoruj lidi kolem sebe - kdo co dělá, kde to dělá, ale také jak to dělá. Všímej si detailů – kromě vlastní pracovní činnosti i prostředí, pomůcek, způsobu práce a srovnávej. Je ti z toho něco blízké? Zajímalo by tě to? Je to mimo tvůj zájem?

Popisy jednotlivých povolání získáš na stránkách Národní soustavy povolání www.nsp.cz. Mysli přitom jen na sebe a přemýšlej, jestli požadované vzdělání a dovednosti u povolání, které tě zaujme, odpovídají tvým schopnostem a možnostem.

Inspiruj se filmovými ukázkami vybraných povolání…

 

Krok 5.       Bez informací o školách se nepohneš z místa

Jestli chceš maturitu nebo se vyučit, už asi tušíš. Problém bývá ve výběru konkrétního oboru, ale i školy. Škol je hodně, ale která je ta pravá, že? Uvědom si, co od školy očekáváš, jak chceš, aby tě připravila pro život a porovnej nabídky různých škol. Tvůj výběr by se neměl omezovat jen na tu nejbližší školu, ale na tu pro tebe nejlepší.

U vybraných škol si přehledně popiš výhody a nevýhody (např. jak to bude s dojížděním, nebo bude třeba internátní bydlení, jestli je výše školného pro tvé rodiče finančně únosná…). Taky se podívej na podmínky k přijetí - přijímačky, zájem o obor a školu zjistíš z údajů o přihlášených a přijatých uchazečů v minulém roce.

 

Krok 6.       Jdi se podívat do škol

Dny otevřených dveří jsou jedinečnou příležitostí, jak se seznámit se školním prostředím, učiteli a podmínkami studia. Připrav si otázky a ptej se na všechno, co tě zajímá – např. na způsob výuky, kde probíhá odborná praxe a výcvik, jaké mimoškolní aktivity pořádají, jak škola řeší různé problémy, jak je to s absolventy této školy. Taková návštěva školy působit i motivačně, třeba zjistíš, že musíš v učení pořádně přidat, aby ses tam dostal/a. Termíny otevřených dveří najdeš na kartách škol v červené sekci „Kam na školu“ tohoto portálu.

Podívej se do více škol, abys mohl/a zhodnotit a porovnat, jak ti vyhovuje třeba velikost školy, atmosféra, jednání pedagogů apod. Někdy může rozhodnout i to, že je škola umístěna v příjemném prostředí nebo jde o menší školu spíš rodinného typu.

 

Krok 7.       Sežeň reference o škole

Vizitkou škol jsou jejich webové stránky, ze kterých také něco vyčteš. Jsou aktuální a plné informací? Dávají prostor pro prezentaci i svým žákům a žákyním?

Poznat kvalitu školy jen tak od oka a podle svých pocitů moc dobře nejde. A samozřejmě také záleží na tom, co od školy očekáváš, co hodnotíš. Školy však pravidelně kontroluje Česká školní inspekce. Odkaz na jejich zprávy o zjištěném stavu najdeš na kartě každé školy v tomto portálu. Můžeš tak porovnat svůj dojem s tím, jak se prezentuje škola, ale i jak je hodnocena inspektory.

Pobav se o škole s jejími současnými žáky a žákyněmi třeba na burze středních škol nebo jiné akci. I jejich pohled může být zajímavý.

 

Krok 8.       Kariérové poradenství je službou pro tebe

Pokud váháš ve svém výběru vzdělávání, obrať se na odborníky ve škole nebo mimo ni. Ptej se na všechno, co potřebuješ vědět, nebo ti není jasné.

Můžeš kontaktovat např.:

třídního učitele, výchovného poradce nebo i jiného učitele, kterému důvěřuješ,  

informační a poradenské středisko úřadu práce v tvém regionu (adresu najdeš na www.portal.mpsv.cz),

Krok 9.       Připrav se na přijímačky

Štěstí přeje připraveným. Pokud se chystáš do maturitního oboru, tak jistě víš o povinné jednotné zkoušce z českého jazyka a matematiky při přijímačkách (podrobně se o nich píše v článku „Hlásím se do maturitního oboru“). Testy připravuje CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a na jeho webových stránkách jsou k dispozici testy z minulých let. Určitě stojí za to se s nimi seznámit a vyzkoušet je: www.cermat.cz/testova-zadani-k-procviceni-1404035402.html

Některé střední školy pořádají na podzim za určitý poplatek tzv. přijímačky nanečisto. Při nich si také ověříš své znalosti, získáš obratnost při řešení mnohdy pro tebe zatím nezvyklých úkolů. Nabídky kurzů inzerují školy na svých webech a v médiích. Kromě toho existuje i široká nabídka soukromých společností nabízející přípravné kurzy, zkoušky nanečisto, testy či online přípravu.

 

Krok 10.     Pedagogicko-psychologická poradna

Máš docela vážné problémy s učením a nevíš, co s tím? To už může být práce pro odborníky, proto se obrať na psychology. Vyšetří tě, navrhnou řešení na míru, poskytnou metodickou pomoc a doporučí i vzdělávací cestu. Návštěvu poradny neodkládej, čím dřív to začneš řešit, tím lépe pro tebe.

 

ROZHODUJEME SE O POVOLÁNÍ

Ukončením základní školy vám končí povinná školní docházka. Pak už záleží pouze na Vás, zda se budete dále vzdělávat a v jakém oboru. Avšak pro každého, kdo chce v životě něčeho dosáhnout, mít šanci vyrovnat se druhým lidem, nebýt považován za méněcenného, je vzdělání nezbytné. A chce-li dělat práci, která ho bude bavit, nebo alespoň pro něho nebude utrpením, měl by si své vzdělávání vybrat s ohledem na budoucí povolání. Protože práce zabírá lidem většinu jejich času, je věrným společníkem téměř každého člověka.

Volbou střední školy už do značné míry ovlivňujete své budoucí povolání, předurčujete to, co v životě budete dělat.

Je to asi jako na nádraží: Vstoupíte-li do určitého vlaku, můžete sice během jízdy přestoupit a rozhodovat tak o své další trase, ale základní směr vaší jízdy už je dán. Čím víc jej budete chtít změnit, tím víc úsilí vás to bude stát.

Každý by se proto před tím, než podá přihlášku na střední školu, měl zamyslet nad tím, jaký druh práce by ve svém budoucím povolání nejspíš chtěl dělat, co by naopak určitě dělat nechtěl, pro jakou práci má dobré předpoklady, pro jakou naopak nikoliv.

Neexistují lidé, kteří by se hodili pro všechna povolání, stejně tak jako neexistují lidé, kteří by se nehodili pro žádné povolání. V každém povolání lze dosáhnout úspěchu a každý člověk má předpoklady, aby se uplatnil alespoň v některém povolání.

CO ZVAŽOVAT PŘI VOLBĚ POVOLÁNÍ

 

Někoho zajímá technika, někoho baví vařit, jiný rád jedná s lidmi. Baví ho to a umí to. Odpovídá-li práce v povolání zájmům a schopnostem člověka, výrazně se zvyšuje šance, že bude v zaměstnání spokojený, že se bude svou práci rád učit, že v ní dosáhne úspěchu.

Ne všechny zájmy a schopnosti vypovídají o předpokladech pro profesní uplatnění, například sledování televize či videa, návštěvy diskoték, rekreační pěstování nějakého sportu apod.

Chcete-li v sobě rozpoznat zájmy a předpoklady, které se mohou vztahovat k nějakému profesnímu směrování, zkuste si odpovědět například na otázky: 

 • Je pro vás snadné vyřizovat různé záležitosti?
 • Umíte srozumitelně formulovat, co si myslíte?
 • Umíte lidi takzvaně „ukecat“?
 • Jste v kolektivu respektovanou autoritou?
 • Dokážete uklidnit druhé?
 • Umíte říci druhým i nepříjemné věci?
 • Reagujete v kritických situacích bez zmatků?
 • Máte své sešity a jiné písemnosti v pořádku?
 • Spletete se či přehlédnete jen výjimečně?
 • Pracujete systematicky, bez chaosu?
 • Umíte si práci rozplánovat?
 • Míváte nápady, jak řešit technické problémy?
 • Když něco rozeberete, dokážete to složit?
 • Máte šikovné prsty a ruce?
 • Jde Vám ruční zhotovování něčeho hezkého?
 • Vyžíváte se v organizování různých akcí,
 • Pečujete rádi o druhé lidi? O malé děti?

O zvířata? O přírodu? O zahradu?

Takové a další otázky a jejich vyhodnocení najdete také v různých testech například na úřadu práce.

Při posuzování odpovědí na tyto otázky, při každém rozhodování o volbě povolání, proti sobě vždy stojí:

 • Charakteristické rysy člověka
 • Charakteristické znaky práce

 

CHARAKTERISTICKÉ RYSY  ČLOVĚKA

aneb co zvažovat u sebe

 Zájmy

o techniku, o přírodu, o zvířata, o ruční práci, o počítače, o historii, o malé děti apod.

Životní cíle a představy

touha po kariéře, po společenském uznání, po bohatství, nebo naopak po klidném a skromném životě, po spoustě volného času apod.

cíl mít vysokou školu, podnikat, dělat řemeslo, pomáhat lidem apod.

Schopnosti

 zručnost, paměť, smysl pro techniku, rychlost úsudku, vynalézavost, schopnost plánovat a organizovat, schopnost jednat s lidmi, sjednat si autoritu, přesvědčivost, talent obchodní, jazykový, hudební, výtvarný apod.;

nebo na druhé straně nesoustředěnost, pomalá reakce, nešikovnost, apod.

Vlastnosti

obětavost, důslednost, systematičnost, ukázněnost, pečlivost, přesnost, empatie (vcítění se do druhého)

nebo na druhé straně netrpělivost, konfliktní povaha, nekomunikativnost, nedochvilnost, nespolehlivost, chaotičnost, neochota spolupracovat apod.

Tělesné předpoklady

fyzická síla, fyzická vytrvalost, obratnost  apod.

Zdravotní omezení

alergie na prach, na různé rostliny, na zvířecí chlupy,  vady zraku, vady sluchu, vady řeči, závratě, časté mdloby, epilepsie, postižení páteře, astma, různá trvalá onemocnění apod.

Školní prospěch

úspěšnost resp. naopak neúspěšnost v matematice, ve fyzice, v chemii, v biologii, v dějepisu, ve slohu, v cizích jazycích, v praktických činnostech apod.

 

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY PRÁCE

aneb co zvažovat u povolání

 Charakter pracovních činností

obsluha strojů, montování, ruční opracovávání, prodej, léčení, vzdělávání, řízení, plánování apod.

Pracovní prostředky

šicí stroj, kamera, štětec, lopata, počítač, auto, obráběcí stroj, řídicí panel, mluvené slovo apod.

Objekt (předmět) práce

kovy, dřevo, textil, stavby, film, informace, počítačové programy, cenné papíry, zvířata, pacienti, žáci apod.

Pracoviště

dílna, provoz, nádraží, laboratoř, ateliér, obchod, nemocnice, škola, kancelář, kasárna, příroda apod.

Požadavky na vzdělání

vyučení, maturita, vyšší odborná škola, vysoká škola, spec.kurz apod.

Poptávka trhu práce

o pracovníky je nebo naopak není zájem

Pracovní doba

včetně např. noční práce, delších pobytů mimo domov

Složení pracovního kolektivu

spíš muži/ženy, spíš individuální/týmová práce

Speciální výhody

služební auto, zdarma jízdenky apod.

Rizika, nebezpečí

práce ve výškách, styk s kriminálními živly apod.

Mzdové podmínky
Společenská prestiž
Možnosti rozvoje kariéry

Možnosti soukromého podnikání

Možnosti cestování, získání kontaktů.

 

VOLBA MŮŽE BÝT VELMI OBTÍŽNÁ

 Možná jste nevyhranění a nemůžete u sebe najít žádné zájmy či předpoklady, které by Vás vedly k nějakým povoláním, zkrátka nic, co by Vás někam směrovalo.

Možná také, že se ještě cítíte příliš mladí na to, abyste činili vážná rozhodnutí, která ovlivní Váš život.

Pokud tomu tak je, nezoufejte.

Existují různé středoškolské obory, které jsou široce zaměřené, takže po jejich absolvování nejste vázáni na jediné povolání, často ani na jedinou profesní oblast.

Jsou to jednak gymnázia, která ovšem sama o sobě nedávají žádnou odbornou kvalifikaci a je vhodné si je vybírat, jen jste-li rozhodnutí studovat vysokou školu.

Jsou to ale i různé studijní obory středních odborných škol, kde se ovšem musíte rozhodnout alespoň pro základní směr své profesní orientace (např. stavebnictví, elektrotechniku, ekonomiku apod.).

Volba povolání nebo alespoň celkové profesní orientace odpovídající zájmům, schopnostem a dalším předpokladům člověka je nesmírně důležitá. Ještě důležitější však je získat určité vzdělání, mít určitou kvalifikaci. Protože i když tato kvalifikace neodpovídá plně zájmům a předpokladům člověka, lze ji dále rozvíjet, absolvovat různé kursy nebo se i rekvalifikovat na jiné odbornosti. Vždy je to snadnější pro toho, kdo už nějakou kvalifikaci má.

Navíc musí být každý člověk připraven na to, že během svého produktivního života bude nucen provádět rozhodnutí nejen o změně zaměstnavatele, ale mnohdy i o změně svého povolání. Každý musí být připraven na to, že bude nucen se během života dále vzdělávat, případně se rekvalifikovat.

 

INFORMAČNÍ ZDROJE O POVOLÁNÍCH

 V IPS úřadu práce:
Charakteristiky povolání

několikastránkové popisy jednotlivých povolání s jednotnou strukturou

Videoklipy o povoláních
10 až 12 minutové filmy přímo z pracovního prostředí doplněné o slovní doprovod informující hlavně o požadavcích na vykonavatele povolání
Na internetu:

Průvodce světem povolání – www.gwo.cz

obsahuje různé postupy volby povolání, aby si klient mohl vybrat ten, který vyhovuje právě jemu, u jednotlivých povolání jsou stručné popisy, fotografie hlavních činností, někdy i nahrávky pracovních dialogů a odkazy na příbuzná povolání

Integrovaný systém typových pozic – www.istp.cz

Obsahuje tzv. kartotéku typových pozic s velmi podrobnými informacemi o jednotlivých povoláních včetně kvalifikačních, osobnostních a zdravotních požadavků.

ISTP dále obsahuje aplikaci JOBTIP,

 která umožňuje uživateli vyplnit údaje o svém vzdělání, praxi, dovednostech a dalších faktorech a na základě toho mu doporučuje vhodné pozice.

Filmový Průvodce volbou povolání –

na webu www.infoabsolvent.cz

Základem jsou scény z reálného pracovního prostředí, kterými prolínají dialogy dívky s chlapcem,

zaměřené na typické znaky a požadavky vykonávaných činností, povolání a pracovišť.

Na ně navazují doplňující kvízy

a odkazy na vzdělávací nabídku.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies