Schránka důvěry

Schránka důvěry je umístěna u vchodu do pracovny školního poradenského pracoviště ve 2. patře proti schodům.

Žáci sem můžou vhodit své připomínky, náměty či stížnosti nebo žádosti o podporu a pomoc. Budeme si jimi zabývat a podle situace je řešit co nejdříve. Jsou považovány za důvěrné.

 

Další on-line možnost mají žáci i rodiče zaslat anonymně svou připomínku, informaci či žádost o pomoc na webové stránky Nenech to být na tomto odkazu:  www.nntb.cz/s/084d474.