Dokumenty a formuláře

Dokumenty

Pokyn ředitele k zápisům k povinné školní docházce pro rok 2022/2023

Dokumenty v souvislosti s COVID-19

Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na střední školy v roce 2021/2022

Školní řád Základní školy Březnice

Preventivní program rizikového chování

  • PPŠ 2020-2021

Vnitřní řád školní družiny

Obecné informace o kamerovém systému

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-22294/2013-1)

Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - Minimální standard bezpečnosti