Dokumenty a formuláře

Dokumenty

Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na střední školy

Školní řád Základní školy Březnice

Preventivní program rizikového chování

Vnitřní řád školní družiny

Obecné informace o kamerovém systému

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-22294/2013-1)

Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - Minimální standard bezpečnosti