Dokumenty a formuláře

Dokumenty

Školní řád Základní školy Březnice

Preventivní program Základní školy Březnice

Informace k přijímacímu řízení na střední školy 

Vnitřní řád školní družiny

Obecné informace o kamerovém systému

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-22294/2013-1)

Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - Minimální standard bezpečnosti

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies