Dokumenty a formuláře

Formuláře

Karanténní opatření

Žádosti o uvolnění žáka z vyučování

Formuláře školní družiny

Přihlášku do školní družiny vydává vedoucí vychovatelka - formulář není z důvodu omezené kapacity oddělení ke stažení.

Žádost o přestup žáka

Vážení rodiče, v přiloženém souboru najdete dokument "Žádost o přestup", kterou předkládáte vedení školy. K žádosti je nutné doložit ke kontrole OP zákonného zástupce a rodný list žáka. Více informací Vám rádi poskytneme osobně, telefonicky či e-mailem.

Formulář způsobilost dítěte k účasti na akcích školy

Souhlas s opuštěním budovy školy v době volných hodin mezi vyučováním

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies