Dokumenty a formuláře

Formuláře

Karanténní opatření

Žádosti o uvolnění žáka z vyučování

Formuláře školní družiny

Přihlášku do školní družiny vydává vedoucí vychovatelka - formulář není z důvodu omezené kapacity oddělení ke stažení.

Žádost o přestup žáka

Vážení rodiče, v přiloženém souboru najdete dokument "Žádost o přestup", kterou předkládáte vedení školy. K žádosti je nutné doložit ke kontrole OP zákonného zástupce a rodný list žáka. Více informací Vám rádi poskytneme osobně, telefonicky či e-mailem.

Formulář způsobilost dítěte k účasti na akcích školy

Formuláře k zápisu