EVVO

Učebna v přírodě

 

Výše - návrh Učebny v přírodě a změny v zahradě

Základní škola Březnice uspěla v žádosti SFŽP ČR s projektem Učebra v přírodě a výuka EVVO v zahradě ZŠ Březnice

Názorná výuka přírodopisu s využitím přírodnin a živých objektů zůstává jednou z nejefektivnějších forem výuky. Z časových důvodů je ale výuka v terénu mimo areál školy mnohdy nemožná. Ani nošení přrodnin na hodinu není vždy ideální. Výhodné je však pozorovat některé organismy s blízkosti školy.

Řešením bylo v naší situaci využití okolí školy k vybudování naučné stezky a následně Učebny v přírodě, pěstování léčivých bylin na školním pozemku a zbudování malé botanické zahrádky a mokřadu.

Rozšířená pracovna v okolí školy dnes slouží k výuce vzdělávacích oblastí "Člověk a jeho svět", "Člověk a příroda" a ke komplexní environmentální výchově. Učebna v přírodě v současnosti využívá vitríny se stanovišti, která jsou věnována různým oblastem a tématům. Pro učebnu je zpracován školní výukový CD. Součástí jsou otázky a úkoly k jednotlivým stanovištím, vždy pro tři vzdělávací období (1 . - 3. ročník, 4. a 5. ročník, 6. - 9. ročník). Žáci mohou též využívat tištěnou formu - pracovní sešit.

Názvy stanovišť:

- Naše město, obec, okolí

- Geologické poměry v regionu

- Stromy a keře v okolí školy

- Nahosemenné rostliny

- Krytosemenné rostliny

- Les ve škole, škola v lese

- Luční ekosystémy

- Trávy

- Léčivé rostliny

- Systém vyšších rostlin

- Ptáci v parcích a zahradách

- Život v mokřadech

 

Výše - stanoviště věnované geologii a geomorfologii

Přiložené soubory ke stažení