EVVO

Učebna v přírodě

 

Výše - nákres Učebny v přírodě a změny v zahradě

Základní škola Březnice uspěla v žádosti SFŽP ČR s projektem Učebna v přírodě a výuka EVVO v zahradě ZŠ Březnice

Názorná výuka přírodopisu s využitím přírodnin a živých objektů zůstává jednou z nejefektivnějších forem výuky. Z časových důvodů je ale výuka v terénu mimo areál školy mnohdy nemožná. Ani nošení přrodnin na hodinu není vždy ideální. Výhodné je však pozorovat některé organismy s blízkosti školy.

Řešením bylo v naší situaci využití okolí školy k vybudování naučné stezky a následně Učebny v přírodě, pěstování léčivých bylin na školním pozemku a zbudování malé botanické zahrádky a mokřadu.

Rozšířená pracovna v okolí školy dnes slouží k výuce vzdělávacích oblastí "Člověk a jeho svět", "Člověk a příroda" a ke komplexní environmentální výchově. Učebna v přírodě v současnosti využívá tematicky členěných stanovišť. Pro učebnu je zpracován školní výukový CD. Součástí jsou otázky a úkoly k jednotlivým stanovištím, vždy pro tři vzdělávací období (1 . - 3. ročník, 4. a 5. ročník, 6. - 9. ročník). Žáci mohou též využívat tištěnou formu - pracovní listy.

Na obrázcích níže - ukázka stanoviště na výukové stezce, hmatový chodník k výuce geologie a rozvoji smyslů, sad s bylinkovou zahrádkou

 

 

Přiložené soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies