1. A

Třídní učitel

Mgr. Ladislava Blahnová Správa knihovničky pro I. stupeň, Klub mladého čtenáře

Konzultační hodiny
čtvrtek 7:00-7:45 čtvrtek 13:00-16:00
Kabinet
Přízemí staré budovy - I. stupeň