1. B

Třídní učitel

Mgr. Petra Šoffrová Správa tělocvičen, komunikace s vnějšími složkami

Konzultační hodiny
čtvrtek 7:00-7:45, 13:00-16:00
Kabinet
Přízemí staré budovy - I. stupeň