6. A

Třídní učitel

Konzultační hodiny
úterý 7:00-7:45 úterý 15:00-16:00
Kabinet
Přízemí nové budovy - kabinet přírodopisu

Kalendář akcí