2. A

Třídní učitel

Konzultační hodiny
úterý 7:00-7:45 úterý 13:00-16:00
Kabinet
1. patro staré budovy - I. stupeň