4. A

Třídní učitel

Mgr. Kamila Svobodová Metodik prevence rizikového chování, třídní učitelka 4. A

Konzultační hodiny
úterý: 7: 00 - 7:45, čtvrtek: 14:00 - 16:00
Kabinet
První patro staré budovy - I. stupeň

Kalendář akcí

pátek 14. února akce třídy

8:00 – 13:35

V pátek 14. února bude výuka 4. A probíhat formou projektu zaměřeného na přírodní katastrofy. Dopolední vyučování se uskuteční v TECHAKu v Březnici. Žáci budou v návaznosti na ŠVP ZŠ Březnice v rámci aktivit rozděleni v akademii do dvou pracovních skupin. Kromě teoretické části se budou věnovat konstruování modelu a programovat ukázku přírodních katastrof. Pomocí virtuální reality budou prohlížet názorné ukázky  v souvislosti s tématem.

Program je hrazen základní školou z finančních prostředků operačního programu Projekty formou zjednodušeného vykazování - Šablony II.