6. A

Třídní učitel

Konzultační hodiny
úterý 7:00-7:45 úterý 15:00-16:00
Kabinet
Přízemí nové budovy - kabinet přírodopisu

Kalendář akcí

pondělí–úterý 29.6.–30.6. akce školy

29.6.2020 – 30.6.2020

 

V souladu se zněním § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004, v platném znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy volné dny pro žáky školy, a to v pondělí 29. a v úterý 30. června 2020. Volné dny jsou vyhlašovány s přihlédnutím k technickým a personálním potřebám provozu.