7. B

O třídě

Letos už jsme skoro "mazáci". Postoupili jsme do 7. ročníku a těšíme se na nové předměty. Hlavně na druhý cizí jazyk - němčinu a na fyziku a také se těšíme na nové vyučující. Letos nás čeká lyžařský výcvik a plno dalších prima akcí v průběhu roku.