ŠVP ZŠ Březnice

Učební osnovy předmětů

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Učební osnovy - úvod

 

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

 

6.ročník

7.ročník

8.ročník

9.ročník

 

Anglický jazyk

Učební osnovy - úvod

 

3.ročník

4.ročník

5.ročník

 

 

 

6.ročník

7.ročník

8.ročník

9.ročník

 

Německý jazyk

Učební osnovy - úvod

 

7.ročník 8.ročník 9.ročník    

Cvičení z Čj  

8.ročník 9.ročník      

Konverzace v Aj

8.ročník 9.ročník      

Matematika a  její aplikace

Matematika

Učební osnovy - úvod

 

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

 

6.ročník

7.ročník

8.ročník

9.ročník

 

Cvičení z matematiky

8.ročník

9.ročník

 

 

 

Informatika

Informatika

Učební osnovy - úvod

 

4.ročník

5.ročník

 

 

 

 

6.ročník

7.ročník

 8.ročník

 9.ročník

 

Člověk a společnost

Dějepis

Učební osnovy - úvod

 

6.ročník

7.ročník

8.ročník

9.ročník

 

Výchova k občanství

Učební osnovy - úvod

 

6.ročník

7.ročník

8.ročník

9.ročník

 

Osobnostní a sociální výchova

8.ročník

9.ročník

     

Člověk a příroda

Fyzika

Učební osnovy - úvod

 

6.ročník

7.ročník

8.ročník

9.ročník

 

Chemie

Učební osnovy - úvod

 

8.ročník

9.ročník

 

 

 

Přírodopis

Učební osnovy - úvod

 

6.ročník

7.ročník

8.ročník

9.ročník

 

Zeměpis

Učební osnovy - úvod

 

6.ročník

7.ročník

8.ročník

9.ročník

 

Člověk a příroda

8.ročník

9.ročník

 

 

 

Náš svět

Učební osnovy - úvod

 

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

Umění a kultura

Hudební výchova

Učební osnovy - úvod

 

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

 

6.ročník

7.ročník

8.ročník

9.ročník

 

Výtvarná výchova

Učební osnovy - úvod

 

1.ročník - 2.ročník - 3.ročník

4.ročník - 5.ročník

 

6.ročník - 7.ročník

8.ročník - 9.ročník

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Učební osnovy - úvod

 

1.ročník - 2.ročník - 3.ročník

4.ročník - 5.ročník

 

6.ročník - 7.ročník

8.ročník - 9.ročník

 

Výchova ke zdraví

Učební osnovy - úvod

 

6.ročník

 

 

9.ročník

 

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

Učební osnovy - úvod

 

1.ročník - 2.ročník - 3.ročník

4.ročník - 5.ročník

 

6.ročník A

6.ročník B

7.ročník Chl

7.ročník Dív

8.ročník Chl

8.ročník Dív

9.ročník Chl

9.ročník Dív